Zkoušky profesní kvalifikace

  • Provádění zkoušek profesní kvalifikace Strážný 68-008-E
  • Provádění zkoušek profesní kvalifikace Detektiv koncipient68-009-M
  • Školení a příprava na zkoušky profesní kvalifikace Strážný a Detektiv koncipiet