Služby

 • ochrana majetku
 • detektivové obchodních domů
 • kontaktní ostraha
 • detektivní služby
 • fyzická ostraha objektů
 • fyzická ostraha osob
 • pult centralizované ochrany
 • činnost zásahových skupin
 • bezpečnostní audity
 • kontrolig
 • zpracování bezpečnostních projektů na míru
 • elektronická ostraha objektů (pochůzkový systém)
 • zajištění činnosti v oblasti PO a BOZP, včetně poradenské činnosti