Fyzická ostraha

  • Ostraha objektů ( průmyslové a komerční budovy, domy )
  • Ostraha obchodních domů ( prodejny, obchodní řetězce, obchodní galerie )
  • Ostrahy osob a skupin
  • Detektivní ostraha
  • Recepční služby

V rámci zajišťování bezpečnostních služeb na profesionální úrovni v poptávaném rozsahu, jsou naše ceny strážného a detektiva srovnatelné s cenou trhu v oblasti retailu. V rámci konečné nabídky je zohledněna potřeba klienta a požadovaná kvalita.

Uvědomujeme si, že někdy nabízená cena může být vyšší než u jiných bezpečnostních služeb. Za ni však nabízíme nesrovnatelnou kvalitu, profesionální přístup a nízkou fluktuaci pracovních sil.

V cenách jsou zahrnuty veškeré náklady nutné pro řádné plnění sjednaných služeb (mzdy vč. příplatků za službu v noci, o víkendu a ve svátky, odvody, výstroj a výzbroj, školení, odbornou přípravu, pojištění, systém kontrol atd.), s výjimkou nákladů na stanoviště ostrahy (běžně osvětlenou a vytápěnou místnost/místnosti pro výkon strážní služby) a nákladů na šatnování zaměstnanců ostrahy.

Ceny jsou vždy předmětem jednání